Met instemming van de leden zet de Bond van Adverteerders in op een meer actieve en eigentijdse netwerkorganisatie. Bron: Nederlands Medianieuws

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de plannen aan de leden voorgelegd. BVA zal aan deze plannen invulling geven zodat het zichtbaar zal zijn in de nieuwe programmering van het najaar.
Lees verder.