In het digitale magazine ‘Top 50 Mediamoves 2015’ heeft Mediafacts in vijftig profielen en vijf interviews de belangrijkste movers & shakers van de bestuurlijke mediasector van 2015 in kaart gebracht. In diezelfde publicatie noemde Stef Löhr (227 Media) tien trends rondom het HR-beleid in de top van de mediasector. Op zijn suggesties voor twee nieuwe boardroomrollen - de Chief Data Officer en de Chief Video Officer - ga ik in.

[NB: De Top 50 Mediamoves duidt via 50 profielen en 5 interviews HR-trends in de mediasector. U kunt via dit formulier het digitale magazine 'Top 50 Mediamoves 2015' gratis aanvragen.] 

Topposities in de mediasector vormen vooral de laatste jaren een slagveld. Het contante geschuif met poppetjes weerspiegelt een sector onder hoogspanning, naarstig als men op zoek is naar toppers die overeind blijven te midden van al het disruptieve digitale geweld. Desinvesteringen in portfolio’s, investeringen in technologie; inkrimpingen van directies en indikkingen van vroegere managementleemlagen: we zien het allemaal voorbij komen binnen in ieder geval de middelgrote tot grote mediabedrijven, zeker ook de uitgeverijen.

De Chief Data Officer
Binnen bedrijven als Sanoma of de Telegraaf Media Groep maakt vooral de tandem CEO-CFO (Chief Financial Officer) de dienst uit. In veel gevallen is er ook een Chief Digital Officer, maar bijna geen bedrijf beschikt vooralsnog over een 'Chief Data Officer'. Uit onderzoek door Gartner komt echter naar voren dat die Chief Data Officer binnen drie jaar in bijna elk groot mediabedrijf rondloopt.

Data-gedreven publishing en marketing is namelijk de manier om als mediabedrijf gebruikers en commerciële partners te kunnen bedienen met de relevantie die zij meer en meer eisen. Dat vergt een krachtige centrale marketingdatabase én de juiste mediaprofessionals: mensen die ten eerste in staat zijn de juiste koppelingen maken tussen data uit verschillende bronnen: het mediagebruik op je platforms, het ERP-systeem, abonnementen- en aankoopgegevens, om er enkele te noemen. Maar vervolgens moeten de inzichten die hieruit voortvloeien ook nog eens leiden tot betere dienstverlening. Denk aan:

  • relevantere journalistiek: de juiste content op het juiste moment bij de juiste persoon, met 1-op-1 marketing op basis van ‘Big Data’ als de Heilige Graal
  • nieuwe proposities en businessmodellen, mede op basis van inzichten die uit die datakoppelingen naar voren komen
  • het aanbieden van een steeds relevanter publiek aan adverteerders, gegeven hun exacte behoeften qua te bereiken persone

Analytisch sterke en ook nog creatieve digitale marketeers zijn dus nodig, evenals Big Data Scientists. Dergelijke schapen met vijf poten zijn schaars en dus duur. Eén ding is nu wel duidelijk: data zijn voor een modern mediabedrijf zo belangrijk dat je dit hele speelveld van bovenaf goed moet inregelen. Big Data is allang geen IT-issue meer, maar een management issue. Inderdaad: het is tijd voor een Chief Data Officer.

De Chief Video Officer
Stef Löhr pleit dus ook voor een Chief Video Officer in de board van mediabedrijven. Ik ben ook dat met hem eens. Zijn betoog: “Video is dominant is onze wereld. De jeugd groeit op in een volstrekte beeldcultuur. TV kijken doen ze niet meer. Lezen evenmin. Bloggers en vloggers zijn de nieuwe helden. Nieuws komt per video via alle social media tot ons. Ook binnen Learning & Development is de inzet van video booming: de tutorials schieten uit de grond, zowel in de klas, als voor de consument en professionals. Video is niet meer weg te denken. En wat te denken van het succes van Netflix, HBO en YouTube. Tv-zenders zijn hard bezig om een antwoord te vinden op dit non-lineaire kijken. Het is tijd voor een nieuwe functie binnen de Board: een Chief Video Officer, die sturing geeft aan de disruptieve kracht van video voor elk media-businessmodel.”

Ik voeg er nog een persoonlijke noot aan toe: Het Mediahuis in België is strategisch sterk bezig met Online Video, dankzij de ruimte en het budget dat Patrick Saliën hiervoor kreeg vanuit de directie. Hij organiseerde en schaalde vervolgens de online video business van Het Mediahuis in België op, met succes in alle opzichten. Laten we hopen dat hij ook snel de videostrategie van NRC Media – immers ook behorend tot Het Mediahuis - op zijn Vlaamse leest schoeit.