De rompredactie: redmiddel of strategisch instrument?

De 'rompredactie' overspoelde sinds 2009 de uitgeefwereld. Eerst als redmiddel: de kosten moesten in lijn worden gebracht met snel dalende omzetten. Inmiddels wordt dit fenomeen ook gezien als een strategisch instrument om flexibeler en creatiever te werken. Ondertussen is de druk op ‘de tweede man of vrouw op de redactie' wel enorm geworden...

De organisatie van de contentproductie van uitgeverijen is onvergelijkbaar met die in 2009. Duizenden redacteuren vloeiden af, en duizenden - deels dezelfde mensen - werden (extra) als freelancer ingehuurd, vaak tegen steeds schralere beloningen. Een kwestie van vraag en aanbod.

Zuur en zoet
Het is echter te kort door de bocht om te veronderstellen dat rompredacties uitgeverijen - anders dan kostenbeheersing - niets goeds kunnen brengen. In deze Case Study wordt ingegaan op zowel de zwarte kant van rompredacties, als de voordelen die dit fenomeen ook met zich meebrengt. Freelancers hebben vanwege hun specialisme bijvoorbeeld veel creativiteit te bieden, en op redacties ging voorheen wel erg veel tijd verloren aan oeverloos gekeuvel, zo wordt in deze Case Study door een onafhankelijke ingewijde verteld.

Ondertussen zorgt de sterk toegenomen afhankelijkheid van uitgeverijen van freelancers voor juridische hoofdbrekens, met de in mei 2016 ingegane Wet DBA als actueel hoofdpijndossier. Ook op de vraag hoe hiermee om te gaan wordt in deze Case Study tot op zekere hoogte ingegaan.

Toegang tot deze Case Study
Deze Case Study is toegankelijk voor abonnees van Mediafacts. Geen abonnee? U kunt zich hier eenvoudig en voor een laag bedrag abonneren. Naast het kennismakingsabonnement krijgt u dan korting op de entreeprijs voor de Mediafacts Nationale Uitgeefdag 2016 én een gratis eindejaarsboek in print met daarin de beste artikelen, beelden en cartoons over uitgeven die Mediafacts in 2016 uitbracht.

De Mediafacts Nationale Uitgeefdag vindt 15 november voor de twintigste keer plaats, deze keer in congrescentrum Spant! in Bussum.

Case study bekijken