Print Procurement 4.0: naar besparingen op drukwerkinkoop

Benchpool is een nieuwe tool waarmee uitgevers substantieel kunnen besparen op de kosten van inkoop van rotatiedrukwerk en op de efficiency van de begeleidende processen. In deze branded Case Study wordt het fenomeen Print Procurement 4.0 toegelicht en wordt vervolgens de werking van Benchpool uitgelegd. 

Mede-oprichter Wil Amian omschrijft Benchpool.com als het platform dat een revolutie teweeg brengt in het drukwerk- en inkoopmanagement. “De print supply chain ontbeert het nog steeds aan automatisering en transparantie. Benchpool.com zet in één klap de complete print supply chain op de digitale kaart.”

Overbrugging van een kenniskloof
Benchpool is toegespitst op de Europese markt voor rotatiedrukwerk. In de SaaS-oplossing zijn relevante data van vrijwel alle Europese rotatiedrukkers verwerkt. Onderscheidend is dat Benchpool eerst zelf op basis van ingegeven parameters referentieprijzen berekent voor de inkoop van drukwerk. Pas daarna worden offertes opgevraagd. Feitelijk overbrugt deze flexibele tool de kenniskloof tussen inkopers van drukwerk enerzijds en leveranciers van drukwerk anderzijds.

Gratis en voor niets!
Deze branded Case Study is voor iedereen gratis toegankelijk. Mediafacts wenst u veel leesplezier met deze nieuwe Case Study, die bestaat uit vijf fraai vorm gegeven artikelen.

Case study bekijken