Strategie = Executie

Dit jaar bracht uitgeverij Vakmedianet ‘Strategie = Executie’ uit. Jacques Pijl poneert in dit veelbesproken managementboek een model voor succesvolle strategie-executie en benoemt de belangrijkste succesfactoren van innovatie. Mediafacts dook erin; het leverde een bijzonder boeiende case study op!

Deze case study begint met een recensie van Wim Danhof over het door hem aandachtig gelezen boek 'Strategie = Executie'. Daarna brandt het echt los met een diepte-interview met Jacques Pijl over strategie-executie, of noem het innovatiemanagement. Een absloute must-read voor elke bestuurder. Omdat Mediafacts natuurlijk wel Mediafacts is, lardeert Pijl zijn vele uitgesproken en goed beargumenteerde stellingen met voorbeelden uit de mediasector.

Wegkapende innovatie-goeroes
De ervaren specialist in strategie-executie legt onder meer uit waarom elke organisatie een 'Januskop' nodig heeft en waarom zelfs in hun vak excellerende bedrijven zichzelf moeten 'disrupteren' door de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, met aanverwante nieuwe businessmodellen. Tja, zelfs Zuckerberg bond zijn medewerkers om het hart dat als Facebook niet het nieuwe Facebook ontwikkelt, Google het wel doet.
Pijl legt ook uit waarom zoveel innovaties falen, volgens diverse onderzoeken 60 tot 90%. Daarbij focust hij niet op de open deuren, maar juist op de minder bekende faalfactoren op dit gebied. Verder stelt Pijl dat innovatie "demystificeerd" moet worden, alsof het niet een proces zou zijn dat nuchter is te ontleden. "Het terrein is teveel weggekaapt door zweverige goeroes", zo stelt hij. 

Voorkom te hoge faalkosten
In een tweede longread deelt Wim Danhof de zeven belangrijkste stellingen over innovatiemanagement die hij uit de inhoud van het boek destilleerde. In het artikel staan diverse verklarende illustraties die nog meer licht werpen op de vraag wat succesvolle strategie-executie of innovatie inhoudt en hoe je hoge faalkosten kunt voorkomen.

Citaten om erin te komen
Het boek 'Strategie = Executie' bevat talrijke prikkelende citaten die veelal in de Case Study nader worden belicht. Een selectie om het vuurtje op te stoken:  

Niemand die een bedrijf groot heeft gemaakt is onderweg niet belachelijk gemaakt

Als je klanten waarde wilt bieden, waarom zou je je daarbij dan laten afleiden door grensconflicten met concurrenten?

Organisaties verdienen net zoveel aan wat ze niet doen als aan wat ze wel doen

Praktisch: elke programmamanager moet tenminste 33% van zijn tijd besteden aan het managen van belanghebbenden. ‘Zo kom ik niet aan mijn werk toe’, riep iemand uit. Dat ís je werk

Aan de top komt een te grote zelfgenoegzaamheid of zelfs arrogantie veelvuldig voor. Hoeveel overnames zijn niet ingezet vanwege het ego van de leider, en om diezelfde reden mislukt?

De crisisjaren hebben gelukkig een louterende werking gehad. Door de crisis zie je bij conferentiecentra in de pauze steeds minder mensen die bomen knuffelen

Case study bekijken