Trends in contentdistributie

Steeds meer uitgevers raken teleurgesteld in Facebook Instant Articles, de tablet kan als distributimedium wel degelijk het verschil maken en VMB Press lanceerde een oplossing voor de zo geplaagde losse verkoop van (kleinere) tijdschriften. Dit en veel meer is te lezen in een Case Study over trends in contentdistributie.   

In de wereld van de digitale media zien we al jaren iets gebeuren dat in de agrarische sector nog veel langer het geval is: dat de makers van producten hun marges zien verschrompelen ten koste van de distributeurs. Mediaproducenten die een soort content farms worden voor technologiebedrijven die feitelijk ook mediamastodonten zijn geworden. Op de vraag hoe daarmee als uitgever om te gaan wordt nader ingegaan in deze Case Study. Met name actualiteiten rondom het distributed content medium Facebook Instant Articles worden besproken. De uitgevers die als eerste aan boord gingen, keren inmiddels hiervan op hun schreden terug. Ook wordt doorverwezen naar vijf boeiende rapporten en interviews over distributed content.

Een hulpmiddel voor de zo geplaagde losse verkoop
Ook twee andere aspecten van contentdistributie worden in deze Case Study besproken. Iedereen weet dat de losse verkoop van tijdschriften enorm terugloopt. Pas geleden maakte New Skool Media bekend dat het de tarieven voor freelancers om deze reden tot wel 50% verlaagt. De negatieve spiraal is dat door tegenvallende verkopen de schapruimte voor tijdschriften in supermarkten en andere winkels terugloopt, en bij bijvoorbeeld talrijke pompstations verdwijnt of al verdwenen is; hierdoor daalt de omzet uit losse verkoop natuurlijk alleen maar meer. VMB Press wilde hier iets tegen beginnen. Het bedrijf lanceerde in februari een eenvoudige oplossing om tijdschriften vanuit winkels online te bestellen: via een iPad display bij het tijdschriftenschap of aan de kassa, via de bijbehorende software. U leest er alles over.

Tablet Publishing: allesbehalve dood en begraven
Tot slot is er aandacht voor de tablet als een wel degelijk kansrijk distributiemedium voor bijvoorbeeld nieuwsmedia. Het Canadese La Presse is wereldwijd werkelijk een unieke casus: een papieren dagblad dat zes keer per week uitkwam werd geleidelijk vervangen door een tablet optimized ‘krant’ die zeven dagen in de week uitkomt, vooralsnog met de mogelijkheid om de papieren zaterdagkrant er (tegen betaling) bij te nemen. Het tablet-abonnement is gratis! Toch maakt het bedrijf onder de streep nu meer winst dan voorheen. Hoe dat mogelijk is leest u in een uitgebreid interview met de ceo, Pierre Elliott Levasseur. 

Case study bekijken