De community data4media van Immovator, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht brengt data-scientists en engineers bij elkaar en start mediagerichte data opleidingen. Dat werd donderdag 29 juni bekend gemaakt op het Media Jaarcongres op het Media Park

Data4Media gaat zich richten op de ontwikkeling van kennis en skills op het gebied van data in de media. Zo starten er opleidingen om jong talent op te leiden tot data-scientists en data-engineers en richt de community zich op het gezamenlijk voorbereiden op de toekomst.

De digitale transformatie in Nederland raast voort en biedt internationaal kansen. Dit tekent zich ook af in de Creatieve Industrie. Om de kansen te verzilveren wordt fors geïnvesteerd in een nieuwe community van data-scientists en data-engineers. Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en netwerkorganisatie iMMovator richten gezamenlijk de community data4media op en bieden mediagerichte masteropleidingen op universitair en HBO niveau aan. Deze opleidingen moeten voorzien in het grote tekort aan digitaal talent.

Ton van Mil (directeur iMMovator): “Het bijzondere aan deze nieuwe masters is dat ze specifiek gericht zijn op de behoefte van de creatieve industrie en media in het bijzonder. De community richt zich op het identificeren en oplossen van knelpunten die voor de gehele industrie gelden. Zo is duidelijk dat er een toekomstbestendige aanpak moet komen, gebaseerd op privacy by design en het verder invoeren van AI.”

Breed gesteund door werkveld
De unieke aanpak borgt de betrokkenheid van de bedrijven. Inmiddels hebben zo’n 25 bedrijven, waaronder Talpa, NTR, VPRO, Endemol, Dasym, BNN-VARA, Transavia, SNS  het belang van een communitiy en opleidingen onderschreven. Hierdoor kunnen toekomstige data-scientist en data-engineers hun talent inzetten op uitdagende projecten. Vanuit een individueel media bedrijf is het lastig daar continu in te voorzien. Door als industrie de krachten te bundelen ontstaat een levendige community en samenhang in deze talentgroep. Voor de kennisinstellingen geeft het goed zicht op de op te pakken fundamentele vraagstukken. Hiermee zet Nederland een mooie stap voorwaarts om haar positie in het internationale speelveld uit te bouwen.