Social media app TikTok heeft in Nederland op dit moment ruim 1 miljoen gebruikers. De app is voornamelijk populair onder de jeugd. TikTok heeft maar liefst 830.000 gebruikers binnen de leeftijdsgroep 6 t/m 18 jaar. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 1.911 Nederlanders.

Vooral populair onder jonge tieners
TikTok heeft voornamelijk veel gebruikers onder jonge tieners. Het percentage gebruikers is onder 12-jarigen het hoogst. Binnen die leeftijdsgroep gebruikt maar liefst 64% TikTok. Daarboven daalt het aantal gebruikers snel. Van de 18-jarigen gebruikt nog slechts 9% de social media app. 

De gebruiksintensiteit van TikTok is gemiddeld 31 minuten per dag. Onder volwassen gebruikers is dit met 13 minuten per dag aanzienlijk lager. Het gebruik is met 40 minuten per dag het hoogst onder 10 t/m 12-jarigen. Ouders blijken overigens het gebruik van kinderen goed te volgen. Maar liefst 97% zegt op de hoogte te zijn van het social mediagedrag van hun kinderen.

Onbekend bij het grote publiek
TikTok heeft op dit moment nog een lage naamsbekendheid bij het grote publiek. Onder de volwassen bevolking heeft 26% wel eens van de social media app gehoord. Slechts 2% noemt TikTok spontaan als gevraagd wordt naar social media diensten.

Concurrentie voor Snapchat en Instagram
TikTok heeft met zijn jonge doelgroep een eigen segment voor zich gewonnen. Ruim de helft (54%) van de ondervraagden is van mening dat TikTok geen bedreiging gaat worden voor andere social media. Snapchat (34%), Instagram (19%), Facebook (9%), WhatsApp (3%) en Pinterest (3%) worden het vaakst genoemd als social media waarvoor TikTok een bedreiging zou kunnen zijn.

Over Multiscope
Multiscope is een specialist in online marktonderzoek. We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve onderzoeksoplossingen.

De resultaten in dit persbericht zijn gebaseerd op een onderzoek onder het online panel van Multiscope. Daarbij zijn 1.562 respondenten van 19 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking. Uit hetzelfde panel zijn daarnaast 349 ouders met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar ondervraagd over het social mediagedrag van hun kinderen. Dit onderzoek naar TikTok is een vervolg op de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek naar het digitaal mediagebruik van Nederland.