Namens adverteerders spreekt bvA haar zorgen uit over de manier waarop op online platforms fake news wordt verspreid en aangezet wordt tot haat, discriminatie, geweld en racisme. Als ‘netwerk van merkleiders’ zet bvA zich in voor een gezond -online- medialandschap dat veilig is voor merken en mensen, ongeacht geslacht, ras, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd, gezondheid of sociale klasse.
Evenals de World Federation of Advertisers (WFA) roepen wij online platforms dan ook op veel meer te doen om te voorkomen dat deze schadelijke inhoud wordt verspreid en om snel actie te ondernemen als dit toch gebeurt.


We geloven dat het mogelijk is structureel meer controle op social media content te krijgen zonder dat de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt. Dit is een verantwoordelijkheid van de platforms in samenwerking met de gehele communicatie-industrie. Als eerste stap gaan we daarom deze week in gesprek met Facebook om te begrijpen welke maatregelen zij nemen om transparantie en handhaving te realiseren en wat wij en andere belanghebbenden in de industrie hieraan kunnen bijdragen.