Namens Nederlandse adverteerders heeft bvA gisteren een eerste verkennend gesprek gevoerd met Facebook met als belangrijkste onderwerpen: duidelijkheid over de concrete aanpak van schadelijke informatie op het platform en commitment dat Facebook onderdeel wordt van de Nederlandse en Europese zelfregulering.


Het is belangrijk voor adverteerders dat Facebook een safe platform is, zodat dat de omgeving waarin hun merken aan consumenten getoond worden, veilig en betrouwbaar is. Inzicht in wat Facebook concreet doet en gaat doen is nodig om adverteerders in staat te stellen een keuze te maken om wel of niet te (blijven) adverteren op Facebook.


Duidelijkheid
Facebook heeft kort toegelicht welke acties het bedrijf reeds onderneemt om haatdragende taal van haar platform te verwijderen. bvA vindt dat Facebook hier meer inzicht in dient te geven en heeft Facebook verzocht een bijeenkomst met het bvA bestuur en een aantal van haar leden te organiseren. Tijdens deze deep dive kunnen de maatregelen en plannen van Facebook in detail besproken worden en kunnen adverteerders hun vragen aan Facebook stellen. Facebook heeft toegezegd deze bijeenkomst op korte termijn samen met bvA te organiseren.


Commitment voor zelfregulering
Daarnaast heeft bvA er bij Facebook op aangedrongen deel uit te gaan maken van Europese en Nederlandse zelfregulering. bvA is een van de oprichters van de Stichting Reclame Code, de onafhankelijke Nederlandse organisatie voor zelfregulering. Daarin spreken alle belanghebbenden in de reclame-industrie gedragscodes af, die bijdragen aan het vertrouwen in media en reclame en ervoor zorgen dat mediakanalen een veilige omgeving vormen voor merken en consumenten. Door verantwoordelijkheid te nemen maken de deelnemers Freedom of commercial speech mogelijk.


bvA stelt dat in een tijd waar vijftig procent van de advertentie uitgaven digitaal zijn, het niet zo kan zijn dat een dermate grote digitale speler als Facebook ontbreekt. Door te participeren in zelfregulering toont Facebook haar commitment om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van haar platform. Facebook heeft toegezegd deze mogelijkheid verder te onderzoeken.


Dicht op de bal
bvA zal nauw aangesloten blijven bij de voortgang van de afgesproken acties en Facebook blijven aanspreken op haar commitment en vorderingen.

Over bvA

bvA is de enige vereniging van uitsluitend adverteerders. We zijn een netwerk van merkleiders, waar leden het onderlinge contact kunnen verstevigen en hun kennis vergroten. We zetten ons in voor een transparant, creatief en innovatief communicatielandschap. Door lid te zijn van bvA worden adverteerders beter in het bouwen van hun merk. www.bva.nl