Honderden Friese boeken zijn gedigitaliseerd en gepubliceerd op de website www.delpher.nl. Zo zijn de boeken Joun healwei tolven van Rink van der Velde, De oerwinning fan Bjinse Houtsma van Anne Wadman en De teltsjebeam van Diet Huber nu digitaal beschikbaar.

In Delpher staan miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse en Friese kranten, boeken en tijdschriften die allemaal woord voor woord doorzocht kunnen worden. Ze worden daar onder één knop aangeboden om het vinden van informatie gemakkelijk te maken.
 
Tresoar en de Koninklijke Bibliotheek (KB) spraken in 2019 af te gaan samenwerken aan het digitaal maken van het geschreven en gedrukte Friestalige en Nedersaksische cultureel erfgoed. Naast de samenwerkingsafspraak werd vorig jaar ook een overeenkomst getekend voor een vervolg op het programma Lân fan Taal. Van 2014 tot 2018 werkten de KB en Tresoar ook al samen aan de digitalisering van Friestalige literatuur in het programma Lân fan Taal. Zo’n 10.000 boeken zullen in het vervolgtraject gedigitaliseerd worden en daarmee is het grootste deel van de Friese boeken tot 1940 straks digitaal beschikbaar in Delpher. Dit project zal in het najaar van 2020 starten. De KB en Tresoar zullen gezamenlijk op zoek naar middelen om meer digitaliseringsprojecten te kunnen uit te voeren. 
 
Al het materiaal uit Delpher mag voor eigen onderzoek vrij gebruikt worden, tenzij er auteursrechtelijke beperkingen gelden. In dat tweede geval worden de publicaties digitaal op de studiezalen van de Koninklijke Bibliotheek en binnenkort ook op de studiezaal van Tresoar aangeboden.
 
Leeuwarden draagt vanaf 2020 de UNESCO-titel ‘City of Literature’ en als onderdeel van deze literatuurstad spant Tresoar zich in om informatie over Friese schrijvers en boeken te verzamelen en verspreiden. Een voorbeeld hiervan is het digitaliseren en beschikbaar stellen van deze honderden Friestalige publicaties.

Niet alleen boeken, kranten en tijdschriften worden gedigitaliseerd. De KB en Tresoar zullen ook onderzoeken hoe het Friese webdomein (.frl) en Friese websites gearchiveerd kunnen worden als bron voor toekomstig taalkundig en historisch onderzoek.