Een positieve sociale missie voor meer duurzaam en sociaal nieuws

 

Haarlem, 24 oktober 2019 - Dennis Cup, oprichter van het online media platform Haerlems Bodem, vaart vanaf deze week een nieuwe koers. Het platform komt als enige in de regio met een dagelijks aanbod van lokaal positief nieuws, waarbij sociale, duurzame en maatschappelijke gebeurtenissen in Haarlem de boventoon voeren. Cup wil samen met alle Haarlemmers, lokale organisaties, bedrijven en de gemeente de komende jaren een grote positieve bijdrage leveren aan de stad. Om zijn sociale doelstelling te halen is een stichting opgericht: Stichting H.A.M.E.R. (HAerlems MEdia Revolutie).

Iedereen die behoefte heeft aan informatie over sociale, duurzame ontwikkelingen in de regio Haarlem, kan dagelijks inspiratie vinden op de verschillende online kanalen van HaerlemsBodem.nl. Ook roept het mediaplatform iedereen op om zijn eigen sociale en duurzame nieuwtjes in te blijven sturen, zodat er online nog meer stedelijke verhalen en initiatieven gedeeld kunnen worden via tekst, foto en video.

Haerlems Bodem onderscheidt zich door nieuws anders en creatief in beeld te brengen. “Het platform bestaat uit artikelen, fotografie, video’s en podcasts zoals je dat van een modern medium mag verwachten. Lokale Media 3.0,” zo geeft oprichter Cup aan. “De jongere generatie heeft behoefte aan zinvolle, duurzame en sociale informatie. Ze willen weten wat er op dat gebied in hun stad gebeurt, maar krijgen die informatie nauwelijks via de krant of televisie." 


Impact van grootste online media
Afgelopen zeven jaar is Cup met zijn 20-koppige team uitgegroeid tot een van de grootste online media in de regio Haarlem. Sinds de oprichting in 2012 publiceert Haerlems Bodem regelmatig lokaal nieuws van sociale, culturele en maatschappelijke partijen. Cup: "Eén ding wat we echt gemerkt hebben, is dat we het belangrijk vinden om Haarlemmers in beweging te krijgen, oftewel om impact te maken. Dat impact maken vonden we zo bij ons passen dat we het verwerkten in onze nieuwe missie.”
 

Met zijn nieuwe sociale missie wil het platform bijdragen aan een sterk verbonden stad. "Een stad waarin mensen en partijen uit alle lagen van de samenleving met elkaar in contact komen en samenwerken om mooie dingen te realiseren op het gebied van stadsontwikkeling, cultuur, sociale cohesie en duurzaamheid. We willen een voorloper zijn en verbinden door ons sociaal op te stellen.”

Bestuur van de stichting
Cup, hoofdredacteur Michael van der Putten en nieuwkomer Robbert Zoon vormen het bestuur van Stichting H.A.M.E.R.. Zoon is vijf jaar actief geweest als ‘goed nieuws’ blogger en laatste jaren vooral werkzaam als marketingadviseur voor zinvolle, duurzame bedrijven. De stichting werkt nauw samen met NH Nieuws en reeds samenwerkende partijen als jongerenorganisatie Triple Threat, het Vrijwilligerscentrum Haarlem, Hogeschool Inholland, Nova College en de gemeente Haarlem.