Joh. Enschedé Amsterdam (JEA) kondigt vandaag aan dat zij haar bedrijfsonderdelen per begin deze maand gesplitst en verkocht heeft aan verschillende partijen. Met de overdracht van de activiteiten wordt de continuïteit richting klanten en business partners gewaarborgd. Tevens zal ook een verdere uitbouw en groei richting de toekomst mogelijk zijn.

Jos van Leeuwen, CEO van JEA: “De verkoop is een strategische keuze waarbij ook de economische ontwikkelingen van de afgelopen tijd een rol in hebben gespeeld. Wij staan voor kwalitatief werk waar veel klanten en business partners op vertrouwen. De uitdaging die daarmee voorlag, was om de juiste partijen te vinden om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen en natuurlijk om zoveel mogelijk banen voor onze medewerkers te behouden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces zijn wij bij LOKO Groep, Koninklijke Joh. Enschedé en Scanlaser uitgekomen. Ieder voor zich ook specialisten op hun eigen gebied, met een ruime ervaring en goede positie in de markt.”

Continuering

De activiteiten van JEA worden als volgt gesplitst en gecontinueerd:

  • De activiteiten op het gebied van Loyalty & Promotions, Communicatie en het algemene drukwerk worden overgenomen door LOKO Groep uit Alkmaar . Deze activiteiten worden voorgezet vanuit de bestaande JEA locatie in Amsterdam en gaan verder onder de naam ‘JEA Paper Promotions’. Ook JEA’s dochterondernemingen Ten Klei Print (Activations en Direct Mail) en BooQi Media Solutions (Compact Media) worden in hun geheel overgenomen door LOKO. BooQi blijft onder eigen naam opereren vanuit Zaltbommel.
  • De waarde-drukwerkactiviteiten van JEA worden overgenomen door Koninklijke Joh. Enschedé (KJE) te Haarlem . KJE neemt de activiteiten over op het gebied van stembiljetten, diploma’s, certificaten en aktepapier. Tevens behelst de overname de activiteiten voor het drukken van food- en farma-labels.
  • De activiteiten van JEA op het gebied van Printing On Demand zullen per eind van dit jaar overgaan naar Scanlaser in Zaandam , een specialist op dit gebied. Hiertoe is reeds een principeovereenkomst getekend.
  • Uitgeverij JEA wordt per 1 december verzelfstandigd. Daartoe is een akkoord gesloten met het huidige management.

De komende maanden zal de splitsing en overdracht van de activiteiten in goed overleg tussen alle partijen plaatsvinden. Voor de medewerkers die niet mee overgaan is ontslag aangevraagd en treedt een sociaal plan in werking. De transitie zal naar verwachting eind van dit jaar afgerond zijn.