Kamerleden Joost Sneller en Kees Verhoeven (beiden D66) hebben aan minister Slob (Media) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) schriftelijke vragen gesteld over de hoge marktconcentratie onder dagbladuitgevers.

Ze vragen de bewindslieden naar hun visie daarop, naar aanleiding van diverse mediaberichten over uitstekende omzetcijfers, joint-ventures, overnames en lucratieve samenwerkingen tussen uitgeverijen.

“Deelt u de mening dat met dergelijke marktconcentratie van dagbladen steeds verdere kartelvorming in de richting van oligopolie plaatsvindt? Hoe duidt u dit in het kader van het publieke belang van onafhankelijke nieuwsvoorziening en onafhankelijke pers?”, is een van de vragen aan Slob en Keijzer.

De Kamerleden vragen verder hoe de tariefsverlagingen voor freelancers en fotojournalisten bij deze grootste mediaorganisaties van het land zich verhouden tot deze hoge marktconcentratie.

Verder vragen Sneller en Verhoeven hoe deze marktconcentratie de onderhandelingspositie van freelance (foto)journalisten beïnvloedt, tegen het licht van een verbod voor zzp’ers om collectief te onderhandelen.

Voor de volledigheid hieronder alle gestelde vragen:

 • Kent u de berichten “Independer overgenomen door de Persgroep”, “De Persgroep en TMG starten joint venture rond occasionmarkt” en “2018 was een prima jaar voor dagbladuitgevers”?
 • Kent u voorts de berichten “Freelance (foto)journalisten eisen via de rechter hogere vergoeding van De Persgroep” en “Eerste resultaten Monitor: Freelancetarieven Persgroep en Mediahuis verder gedaald”?
 • Hoe duidt u het gegeven dat De Persgroep door overnames en andere samenwerkingsvormen qua omvang fors uitbreidt en een steeds grotere speler op de markt van dagbladuitgeverijen wordt?
 • Hoe duidt u het feit dat door met de verdere uitbreiding van De Persgroep de competitie binnen deze markt steeds verder afneemt?
 • Deelt u de mening dat met dergelijke marktconcentratie van dagbladen steeds verdere kartelvorming in de richting van oligopolie plaatsvindt? Hoe duidt u dit in het kader van het publieke belang van onafhankelijke nieuwsvoorziening en onafhankelijke pers?
 • Hoe duidt u de toenemende marktconcentratie van dagbladen in relatie tot de steeds betere verkoopcijfers van dagbladuitgeverijen? In hoeverre is hier nog sprake van een voldoende competitieve markt?
 • Op welke wijze wordt marktconcentratie van in dit geval De Persgroep getoetst? Welke rol voor de ACM ziet u hier?
 • Hoe duidt u het feit dat de tarieven voor freelancejournalisten en –fotografen bij de grootste mediaorganisaties in 2018 zijn gedaald?
 • Hoe verhoudt zich de verlaging van de tarieven voor freelancers bij de grootste mediaorganisaties tot de hoge marktconcentratie van deze organisaties?
 • In hoeverre benadeelt het gegeven dat ZZP’ers niet collectief mogen onderhandelen hun onderhandelingspositie ten opzichte van deze mediaorganisaties? Hebben freelancers voldoende marktmacht om over hun tarieven te onderhandelen? Hoe duidt u dit?
 • In hoeverre heeft deze marktconcentratie effect op concurrentie onder dagbladen rondom abonneetarieven en vergoedingen voor het inhuren van freelance(foto)journalisten?
 • Hoe verhoudt de concentratiegraad van dagbladuitgevers in Nederland zich tot andere EU-lidstaten?

Bron: https://www.villamedia.nl/artikel/kamervragen-over-marktconcentratie-nederlandse-uitgeverijen#When:07:56:00Z