Betaalverzoeken (Tikkies) leiden nogal eens tot irritaties. Nederlanders denken dan ook behoorlijk verschillend over dit onderwerp, blijkt uit een onderzoek naar ‘Tikkie-etiquette’ door het magazine Quest.  
 
Een collega haalt koffie voor je. Aardig, denk je. Tot je even later een Tikkie krijgt voor € 2,50… Betaal je zonder te morren, of zeg je er wat van? Dat is een van de vragen die onderzoeksbureau Multiscope namens Quest voorlegde aan een representatieve groep van 1000 volwassen Nederlanders. Dit zijn de opvallendste cijfers uit het onderzoek. 
 
Verschil tussen man en vrouw 
De ene helft van de Nederlanders zou een betaalverzoek van € 2,50 voor een kop koffie zonder morren betalen, de andere helft niet. Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Van de mannen is de meerderheid (6 op de 10) níet van plan om die € 2,50 zomaar terug te betalen, en 4 op de 10 wél. Bij vrouwen liggen die verhoudingen precies omgekeerd: zij betalen meestal gewoon terug. 
 
En zelf betaalverzoeken sturen, hoe kijken we daar tegenaan? Ook heel verschillend, blijkt uit de antwoorden op de vraag ‘Je gaat lunchen met een vriend en jij betaalt de rekening. Stuur je achteraf een Tikkie?’ 47 procent van de ondervraagden zou dit doen, de rest niet. Ook hier zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen man en vrouw: slechts 40 procent van de mannen zou een betaalverzoek sturen, tegenover 54 procent van de vrouwen. 
 
Ouderen zijn tegen 
Het onderzoek laat ook zien dat ouderen meer moeite hebben met betaalverzoeken, dan jongeren. Van de 18- tot 34-jarigen zou 64 procent ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ een Tikkie sturen na een lunch voorgeschoten te hebben. Onder 50-plussers ligt dit percentage veel lager: 41 procent.  
 
Van de 50-plussers is daarnaast 6 op de 10 niet van plan om een collega zomaar terug te betalen, als die een betaalverzoek stuurt voor een kop koffie. Onder de 18- tot 34-jarigen is dit slechts 34 procent. De meesten van hen vinden zo’n betaalverzoek heel gewoon, en betalen zonder mokken. 
 
Over Quest 
Quest is het grootste populair-wetenschappelijke magazine van Nederland. Editie 12, met daarin behalve het onderzoek naar Tikkie-etiquette ook artikelen over intelligentie, kwantummechanica en de vraag waarom pijn soms fijn is, is overal verkrijgbaar vanaf donderdag 22 oktober.