Vandaag publiceert het Nationaal Media Onderzoek (NMO) de derde editie van NMO Mediatrends. Het rapport is een belangrijke informatiebron voor het bezit en het gebruik van devices voor mediaconsumptie. Het vormt daarnaast de basis voor de samenstelling van de doelgroepen in onze onderzoeken waar we panels gebruiken (kijken, luisteren en online). NMO Mediatrends is een waardevolle bron van informatie en biedt een solide basis voor een goed doordachte mediastrategie.

Voor deze derde editie zijn meer dan 10.000 respondenten van 13 jaar en ouder ondervraagd over het bezit en gebruik van media-apparaten en consumptie van video, audio en andere vormen van content. Dit jaar is NMO Mediatrends voor het eerst aangevuld met jaarcijfers vanuit de NMO Print & Merken Monitor, NMO Luisteren, NMO Kijken en NMO Online. Deze aanvulling van de bereiksonderzoeken levert een compleet beeld van de ontwikkelingen in mediagedrag van de Nederlandse bevolking.

Er zijn lichte veranderingen ten opzichte van de vorige editie. De traditionele, lineaire vormen van mediagebruik hebben iets moeten inleveren ten opzichte van de niet-lineaire, online vormen en platforms. Het kijken, lezen en luisteren gebeurt in toenemende mate online.

Dit jaar brengt NMO ook in beeld hoe het met het gebruik van websites en apps in Nederland gesteld is. De uitgevers die deelnemen aan NMO Online hebben in 2023 met hun websites en apps 92% van alle mensen in Nederland van 6 jaar en ouder bereikt. Gemiddeld per maand bereiken deze uitgevers 81% mensen van 6 jaar en ouder. Maandelijks komt dat overeen met ruim 15 miljoen personen.

Het rapport NMO Mediatrends 2023 is vanaf vandaag te bekijken via nationaalmediaonderzoek.nl