De wolf is terug in Nederland. Nadat in 2015 de eerste wolf weer in Nederland werd waargenomen is de populatie snel gegroeid. Inmiddels bevinden zich zo’n dertig wolven in Nederland. Dit is een exponentiële groei van 40% per jaar. Als deze ontwikkeling zich doorzet dan zijn er binnen een paar jaar meer dan honderd wolven in Nederland. 

De groeiende populatie in Nederland blijft niet zonder gevolgen. Wolven maken slachtoffers onder gehouden vee en ook onder dieren die ingezet worden voor natuurbeheer zoals zoogkoeien met kalfjes, paarden, Schotse Hooglanders en moeflons en onder gescheperde schapen (schaapskudden die geleid worden door een herder). Op klaarlichte dag worden er schapen gegrepen zelfs in aanwezigheid van de herder. 

Dat de wolf zich in Nederland heeft gevestigd is speciaal. Dat is nog nooit gebeurd in een dichtbevolkt land als Nederland

Met de toenemende aantallen nemen de spanningen en conflicten toe. Er zit dus een keerzijde aan de terugkeer van de wolf in een land met zo’n hoge bevolkings- en veedichtheid als Nederland. De grote vraag is of er in het Nederlandse landschap plaats is voor grote roofdieren zoals de wolf. 

Stichting Annemieke maakt zich hier zorgen over. Ook een aantal specifieke doelgroepen, zoals verontruste burgers, bewoners van het platteland, jagers, vee- en paardenhouders, natuurparken en buitenrecreanten maken zich hier zorgen over.

Op radio, tv en in de kranten wordt regelmatig gezegd en geschreven dat de komst van de wolf goed is voor de natuur in Nederland. Maar hoe denkt de Nederlandse bevolking daarover? 

Om deze reden heeft Zest Marketing in opdracht van Stichting Annemieke een uitgebreid en representatief onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking om te toetsen wat de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking zijn ten aanzien van de wolf. 

Download hier het volledige onderzoek.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is: Er moet meer ruimte komen om de hoeveelheid wolven in Nederland op enigerlei wijze te reguleren!

 

Aanbieding onderzoek aan de Vaste commissie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

Het onderzoek in ontvangst genomen door de heer J.L. (Jaco) Geurts, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tevens waren Caroline van der Plas (BBB), Derk Jan Eppink (JA21) en Erik Haverkort (VVD) aanwezig.