Met ingang van 1 september 2022 is het grootste deel van de activiteiten van BDUvakmedia overgenomen door een consortium bestaande uit Coiffure Media, Sanders Media Groep en Persmanager. Uitgesloten van deze overname zijn de activiteiten van het cluster ‘Religie’ binnen BDUvakmedia. Dit cluster wordt organisatorisch ondergebracht binnen BDUmedia.

Het huidige medialandschap verandert in snel tempo. Lezers halen hun informatie uit steeds meer (digitale) bronnen. Bedrijven bereiken hun doelgroepen via steeds meer (digitale) kanalen. Het traditionele businessmodel met abonnementen- en advertentie-inkomsten staat onder druk. De Koninklijke BDU zit midden in een transitieproces, waarin overgegaan wordt op nieuwe verdienmodellen. Daarbij ligt de nadruk op lokale nieuwsvoorziening.  

Voor de continuïteit van de merken en de werkgelegenheid van de betrokken medewerkers wordt het beter bevonden als de exploitatie van BDUvakmedia wordt voortgezet in organisaties waarin de focus volledig kan liggen op ontwikkeling van het vakmatige portfolio.

Voor Coiffure Media, Sanders Media Groep en Persmanager past de overname uitstekend binnen de strategie om de huidige marktpositie binnen het eigen branchesegment te versterken. Zij zien uit naar de samenwerking met alle betrokken medewerkers, die per 1 september in dienst treden van de nieuwe uitgevers.

BDUvakmedia bedankt alle bij de merken betrokken organisaties, lezers en adverteerders voor het vertrouwen en de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. De nieuwe uitgevers zien er naar uit de samenwerking op dezelfde, goede voet door te zetten.