Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff, één van de grootste aanbieders van leermiddelen in het Nederlandse onderwijs, hebben hun educatieve samenwerking verlengd. Vandaag sloten de partijen een nieuwe, tweejarige overeenkomst om het jarenlange educatieve partnerschap voort te zetten.

Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff maken ook de komende twee jaar over en weer gebruik van elkaars expertise om het onderwijs te verrijken. Leren over kunst, cultuur, geschiedenis en de wereld van nu doe je in en buiten de school. Het museum en de uitgeverij dragen met de samenwerking graag bij aan het vakmanschap van leerkrachten en docenten en aan de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.

Taco Dibbits, hoofddirecteur van het Rijksmuseum: ‘We zijn heel blij met de verlenging van de samenwerking met ThiemeMeulenhoff. Het is voor ons de ideale partner om ieder kind in Nederland in aanraking te brengen met kunst en geschiedenis.’

Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff: ‘Wij willen docenten graag ondersteunen om belangrijke thema’s die spelen in de wereld om ons heen aan de orde te stellen. Daarbij kan soms letterlijk worden geleerd van het verleden. Het Rijksmuseum heeft een schat aan kennis en kunde in huis. Wij weten dit zo aan te bieden dat scholen daar maximaal profijt van hebben. Dat gaat niet alleen over de grote meesters, maar ook over historische onderwerpen die nog altijd actueel zijn, zoals slavernij of burgerschapsvorming. We zijn erg trots op deze mooie samenwerking met het Rijksmuseum. We kijken er naar uit om deze verder inhoud te geven onder ons motto Samen leren vernieuwen .’

ThiemeMeulenhoff en Rijksmuseum

ThiemeMeulenhoff is Educatief Partner van het Rijksmuseum. ThiemeMeulenhoff en het Rijksmuseum sloten in 2014 de eerste meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Als gevolg daarvan zijn de museumschatten inmiddels vast onderdeel van de lesmethoden geschiedenis, godsdienst, kunst- en levensbeschouwing van ThiemeMeulenhoff. Ook is in de afgelopen jaren samengewerkt aan nieuwe leeroplossingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs waarin leren over kunst en cultuur in en buiten de klas hand in hand gaan. Tijdens het partnerschap wordt er lesmateriaal ontwikkeld en samengewerkt aan innovatieve leermiddelen en deskundigheidsbevordering. ThiemeMeulenhoff en het Rijksmuseum helpen docenten onder meer bij het toepassen van kritische denkvaardigheden in hun lessen. Ook kunnen leerlingen en studenten in het Rijksmuseum speciaal voor hen ontwikkelde rondleidingen volgen die aansluiten op het curriculum.

Over het Rijksmuseum

Het Rijkmuseum is het nationale museum van kunst en geschiedenis van en voor iedereen. Het verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum biedt een ??overzicht van Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot nu. De collectie wordt voortdurend aangevuld, onderzocht en geëvalueerd om een ??zo compleet mogelijk verhaal over Nederland te vertellen. Vorig jaar trok het Rijksmuseum 2,7 miljoen bezoekers, het hoogste aantal sinds de opening van het museum in 1885. Met meer dan 1 miljoen binnenlandse bezoekers staat het Rijksmuseum middenin de maatschappij. Per jaar komen er 475.000 kinderen, waarvan 200.000 in schoolverband. In de Teekenschool geeft het Rijksmuseum workshops en cursussen voor volwassenen, kinderen, complete families en schoolklassen, altijd in combinatie met een rondleiding.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 227 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto Samen leren vernieuwen : om talenten te laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. De uitgeverij wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieders talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs. Sinds juli 2014 is ThiemeMeulenhoff de trotse Educatief Partner van het Rijksmuseum.