In gesprekken die Veldhuis Media de afgelopen periode voerde met onze relaties werd me regelmatig gevraagd of de folie waarin we magazines sealen wel “milieu vriendelijk” is:
De folie die we gebruikten is gemaakt van olie en recyclebaar.

Dus dat kan beter!

Vandaar dat Veldhuis Media in de komende periode zullen overschakelen op Biobased sealfolie. 
Deze folie is 100% recyclebaar en is gemaakt uit suikerriet.

Zo leveren zij een positieve bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en kan de vraag naar fossiele grondstoffen verminderen.
Immers: Geen CO2 uitstoot bij het maken van de folie, 100% recyclebaar, gemaakt uit een gewas (Suikerriet).

Onze Biobased folie heeft de groene opdruk: “Tuv Austria Biobased” dit is de certificeringsinstelling die het keurmerk heeft afgegeven.
De opdruk is er voor de ontvanger van het pakket, die wordt er op gewezen dat de folie OK is, het is een biologisch gemaakte folie.
Tevens wordt erop geattendeerd dat de folie in de PLASTIC BAK gedeponeerd moet worden. De folie is namelijk volledig recyclebaar en zal dan ook bij juiste afvalscheiding geheel kunnen worden hergebruikt. 


“Met deze BioBased folie behalen we de grootste milieuwinst in vergelijk met alle andere opties.”
(Deze stelling wordt ondersteund door het Kenniscentrum Duurzaam Verpakken)

http://www.tuv-at.be/nl/certificaten/ok-biobased/