Slechts 60% van de jonge werknemers verwacht over een jaar nog in dienst te zijn bij hun huidige werkgever; dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2500 jonge professionals in de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar. De reden? Ze zijn ontevreden over hun baan. Aandacht voor hun ontwikkeling lijkt bepalend voor hun keuzes. Als ze geen groei ervaren en het gevoel krijgen stil te staan, dan ben je ze als werkgever kwijt. Persoonlijke ontwikkeling blijkt meer dan ooit belangrijk voor onze jongste generaties. Het vinden en ontwikkelen van talenten, het leren van nieuwe vaardigheden en het volgen van trainingen staat hoog op hun to-do-lijst voor aankomend jaar.

Meer, beter, leuker… gelukkiger!
De drang naar beter, meer, fijner, mooier en vooral leuker is sterker dan ooit. Jongeren kiezen bijna unaniem (96%) voor ‘gelukkig zijn’ als definitie van succes. 70% hoopt over een jaar nog gelukkiger te zijn. Ze doen er alles aan om dichter bij geluk te komen. Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren dit geluk niet zoeken in spullen, maatschappelijk aanzien of maximaal verdienen, maar in het gevoel onderweg te zijn naar een betere versie van zichzelf. Steeds weer komt naar voren dat dit streven naar persoonlijk geluk de belangrijkste motivator is. Jonge werknemers lijken zich voortdurend af te vragen: ‘hoe kan ik (nog) gelukkiger worden?’

Jongeren leren het liefst met anderen
Ontwikkeling lijkt hierbij de sleutel naar meer geluk, door de gedachte dat geluk maakbaar is. Daarbij is het voor de jongeren belangrijk hoe deze groei tot stand komt. Deze generatie leeft, werkt en leert in groepsverband. Persoonlijk groeien doe je dan ook samen. Met elkaar, met hun leidinggevende en met collega’s om hen heen. Wat opvallend is, is dat ondersteuning in lastige situaties en back up van leidinggevenden als cruciaal worden ervaren. Jongeren willen omhoog klimmen, maar dat moet wel goed gezekerd gebeuren.

Ontwikkelperceptie als kans voor werkgevers
Veel organisaties hebben een enorm aanbod voor ontwikkeling, maar vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan de ontwikkelperceptie; een fenomeen dat door de onderzoekers wordt geïntroduceerd. Ervaren de jongeren ook daadwerkelijk dat er aandacht en ruimte is voor ontwikkeling? En belangrijker nog, zijn ze bewust van de vorderingen die ze maken op persoonlijke leerdoelen? Als de jongere denkt stil te staan, is de kans groter dat hij/zij vertrekt. Daarom is het laten zien en laten ervaren van groei, minstens zo belangrijk als het leeraanbod van de werkgever. En hoewel de jongeren behoefte hebben aan een duidelijk perspectief, is het gevoel onderweg te zijn belangrijker dan de bestemming, blijkt uit dit onderzoek.

De onderzoekers:
Dr. Jos Ahlers. Spreker & schrijver, communicatieadviseur en strateeg. Publiceerde drie boeken over Generatie Z waaronder ‘Gen Z: Verlangen Naar Verandering’.

Miriam Boer. Spreker & schrijver op het gebied van leren en manager van de AVL Academie (Antoni van Leeuwenhoek). Doet onderzoek naar jongeren en leren en publiceerde: ‘Haal het beste uit generatie Y’.

Bart Hessing. Millennial, geboeid door generaties op de werkvloer. Hij rondde onlangs twee masters af: Leadership & Change Management en Culture, Organisation & Management.

Matthijs Hamster. Initiator van alle edities, waaronder het grootste onderzoek van Nederland naar Millennials & Werk. Oprichter van Careerwise, trainingsbureau in soft skills en leiderschapsprogramma’s voor young professionals.

 

Over het onderzoek
Deze resultaten gaan op voor alle groepen werkende jongeren in dit onderzoek. Er zijn nauwelijks verschillen te zien op basis van sekse, generatie, opleiding of sector waarbinnen ze werkzaam zijn.
N=2461, veldwerk vond plaats in september 2020 tot en met januari 2021 via een online vragenlijst.